یکی از بهترین وجامع ترین سایت هایی که مورد استفاده شهرسازان قرار میگیرد انجمن تخصصی شهرسازی است که به کمک آن اکثر نیاز مندی های خود را رفع وبه ارتقای سطح علمی خود،اشتراک آن با دیگران و...

من پیشنهاد میکنم حتما در این سایت ثبت نام کنید

www.anjoman.urbanity.ir