مولف: مایکل بایر-نانسی فرانک- جیسون والریوس
مترجم: دکتر سید حسین بحرینی-الهام فلاح منشادی
چگونه شهرساز شویم
نوبت چاپ: دوم
شمارگان: 1000
تاریخ انتشار: 1393
ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
چاپ و صحافی: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات:392
شابک ISBN: 978-964-03-6517-5