در ابوظبی خشک و آفتاب سوخته، دانشمندان در حال پیاده سازی طرحی ابتکاری هستند که بتوانند احتمالا ترکیبی از سوخت زیستی و  پرورش میگو تهیه نمایند.

این برنامه که به “سامانه انرژی و کشاورزی با استفاده از آب دریا” (ISEAS) معروف است ، یک اقدام ساده است که زاییده افکار موسسه علم و فناوری در یک دانشگاه تحقیقاتی امارات متحده عربی می باشد و توجه خود را بر فناوری های پایدار متمرکز نموده است. سرمایه گذاری این طرح از سوی اتحادیه تحقیق درباره انرژی های زیستی پایدار، و یک گروه شامل موسسه بوئینگ و شورای هدایت کننده GE و شرکت های دیگر تامین شده است.

این طرح به ترکیب آزمایشگاه آب و کشاورزی در زیر آفتاب صحرا به عنوان هدف اولیه که تولید سوخت سازگار با محیط زیست  برای هواپیما بر اساس روشی قابل دوام و با حفظ شرایط سازگار با محیط زیست می پردازد. این طرح همچنین تعهدی را جهت پایداری روش های خود برای تولید غذاهای دریایی داده است.

طرحی شامل تالاب ها، مزارع و مرداب های حاوی گیاه شاه پسند

در این پروژه، طراحی فنی انجام بوسیله شورای مشارکت متحد CHZM Hill (پیمانکار این موسسه) در حال ساختن یک سامانه کامل است که شامل شش تالاب کشت با آب دریا و هشت مزرعه محصول در صحرایی به وسعت 20 هزار کیلومتر مربع در شهر مصدر می باشد. پس از اینکه آب دریا از ساحل به این سامانه وارد شد، ماهی و میگو به داخل تالاب ها ریخته می شوند. گیاهان سرشار از روغن و مقاوم در برابر نمک، برای تولید سوخت زیستی مناسب هستند، مثل گیاه آب شور بنام سالی کورنیا که در این مزارع کشت می شوند.

با کمک تلمبه هایی که از نیروی خورشیدی استفاده می کنند، آب دریا از تالاب ها به مزارع محصولات جریان می یابد. انتظار می رود که فضولات ماهی های موجود در آب تبدیل به منبع مواد مغذی برای گیاهان شوند.

پس آب از مزارع و از طریق چهار تالاب ایجاد شده از مسیری که طراحی گردیده است به حرکت در می آید. قبل از آنکه این آب در تالاب های ماهی به جریان در آید گیاه شاه پسند به پالایش مواد غذایی باقیمانده در آب می پردازد.

            

تولید غذا و سوخت در بخش هایی که تحت فشار آب می باشند

احمد بلهول رییس شرکت انرژی قابل تجدید مصدر می گوید: این تحقیق مهم دارای استفاده های فراوان برای تولید غذا و سوخت، بطور هماهنگ در آب و زمین قابل کشت در مناطق تحت فشار آب است. با در نظر گرفتن این نکته که حدود 20 درصد از زمین های جهان بیابان و 97 درصد از آبهای دنیا، شور هستند، روش تبدیل منابع کمیاب آب و زمین، بوسیله راه حل انرژی زیستی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است، که قابل اجرا در سراسر کشورهای جهان خواهد بود.

این طرح باید در اواخر تابستان انجام شود که یک طرح رسانه ای و ملی می باشد. این طرح به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت در حالیکه دانشمندان به پیگیری اقداماتی می پردازند که با کیفیت آب مرتبط است، و آب دریا در سراسر این طرح جریان می یابد.

این گروه همچنین به دنبال کسب اطلاعات بیشتری درباره دمای مطلوب و آستانه شوری برای ماهی ها و گیاهان هستند.