حذف آن افزایش قابل توجهی در ترافیک تولید نکرد، اما اتمام ساخت بلواری جدید در سطح، دارای اثرات چشمگیر و مثبت بود.

ادوارد کینان می‌نویسد “بیست و پنج سال پس از آنکه بزرگراه Embarcadero بر روی اسکله در سان فرانسیسکو خراب و نابود شد، ساختمان دوباره بازسازی شده‌ی Ferry شهر یک بازار مواد غذایی شلوغ و با ازدحام از گردشگران است”.
سئول، کره جنوبی: اتوبان Cheonggyechon

بزرگراهی چند طبقه با چهار مسیر عبوری، قبل از آن که در سال 2003 بسته و مسدود شود، انتقال روزانه‌ی حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو را انجام می‌داد. “سبز راه” جدید که جایگزین رودخانه خشک شده و در اطراف آن فضای سبز احداث گردیده است. 
پورتلند، اورگان: بندرگاه دکتر
در اواخر دهه‌ی 1960، یک بزرگراه اسکله ای برای حفظ یک پارک 37 جریبی حذف شد
منهتن، نیویورک: بزرگراه غربی
بزرگراه طبقاتی شش بانده در امتداد رودخانه هادسون که روزانه 140000 اتومبیل را انتقال می‌داد تا زمانی که در دهه‌ی 1970 تخریب و به طور دائم تعطیل شد
در آقای شهردار بیشتر بخوانید:
http://goo.gl/FrA4oW