با حضور  دکتر محمد سعید ایزدی معاون وزیر  راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، نمایندگانی از انجمن ها ، کانون ها و نهادهای تخصصی معماری و شهر سازی کشور ( انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز – جامعه مهندسان معمار ایران – انجمن مفاخر معماری ایران - کانون فارغ التحصیلان معماری دانشگاه تهران – جامعه مهندسان مشاور ایران – دبیر خانه رویداد دو سالانه معماری تهران – انجمن طرحان شهری ایران و جامعه مهندسان شهر ساز ایران و موسسه رویدادهای مهندسی صبار ... ) خانه گفتمان شهرى با هدف مرمت و احیاء بناهای ارزشمند تاریخی گذشته و  سرزندگی مجدد به خانه وارطان تاسیس و  راه اندازی  شد .

بدون شک این اقدام ارزشمند بحث کیفیت بخشی به محیط شهری به ویژه شاخه بهره برداری از آثار ارزشمند و تاریخی را بعنوان یک سیاست جدی و دارای اولویت، عملی خواهد ساخت .

در این نشست دکترایزدی اظهارداشت : مطالعه برروی آثار ارزشمند تاریخی درسراسر کشور به منظور تبدیل آنها به کارکردهای جدید از قبیل خانه هنرمندان ، خانه ی شهرساز، خانه معمار و... در حال انجام است و خواستار همکاری  کلیه دست اندرکاران  و مهندسان حرفه ای  ذیر بط در این رابطه شد .

لازم به ذکر است، تاسیس نهاد این جدید بصورت هیات موسس مرکب از کلیه نمایندگان نهادهای تخصصی معماری و شهر سازی از قبیل ( انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز – جامعه مهندسان معمار ایران – انجمن مفاخر معماری ایران - کانون فارغ التحصیلان معماری دانشگاه تهران – جامعه مهندسان مشاور ایران – دبیر خانه رویداد دو سالانه معماری تهران – انجمن طرحان شهری ایران و جامعه مهندسان شهر ساز ایران و ... )است که این نهاد کاملا مستقل و بدون هیچ گونه وابستگی به دولت فعالیت خواهد داشت. فعالیت اصلی نهاد مذکور در راستای صنف معماری و شهر سازی و پرداختن به گفتمان شهری است.

  کفتنی است اعضای جامعه مهندس

ی شهرسازی و معماری کشور ضمن سپاس فراوان از معاونت محترم وزیر، دکتر ایزدی، از تلاش ایشان در حمایت از از انجمن ها و کانون های حرفه ای و تخصصی بخش خصوصی قدردانی می نماید.

تاسیس و راه اندازی خانه ی گفتمان شهر

تاسیس و راه اندازی خانه ی گفتمان شهر

تاسیس و راه اندازی خانه ی گفتمان شهر

تاسیس و راه اندازی خانه ی گفتمان شهر