کمک به رهبران شهری برای کارآمدترکردن ساختمان‌ها

کمک به رهبران شهری برای کارآمدتر کردن ساختمان‌ها

توضیح تصویر: از آنجا که ساختمان‌ها در شهرهایی مانند بمبئی، هند بیش از 30 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای جهان را تولید می‌کنند، بهبود بهره وری ساختمان برای ساخت شهرهای پایدار حیاتی است. عکس از Simone D. McCourtie / بانک جهانی.

در سراسر جهان، ساختمان‌ها نزدیک به 40 درصد از انرژی جهان را مصرف می‌کنند و بیش از 30 درصد از گازهای گلخانه ای را تولید می‌کنند. در بسیاری از شهرها این ارقام حتی بالاتر است: 67 درصد انتشار گازهای گلخانه ای در سئول، کره جنوبی ناشی از مصرف انرژی ساختمان‌ها می‌باشد.

با این حال، رهبران شهری اغلب نمی‌دانند که برای بهبود امور از کجا شروع کنند. آن‌ها ممکن است که به طور کامل ارتباط بین بهبود بهره وری ساختمان، شهروندان سالم و اقتصاد رقابتی تر را درک نکنند.

حتی اگر این موارد را به درستی درک کنند، اغلب فاقد داده‌ها در مورد مصرف انرژی ساختمان می‌باشند، به طوری که آن‌ها اطلاعات حیاتی در مورد عملکرد و مناطق بالقوه برای بهبود را در دست ندارند. علاوه بر این، میزان منافع ذی نفعان مختلف زمانی که در حال توسعه سیاست‌های جدید هستند، می‌تواند چالش برانگیز باشد.

گردهم آوردن تصمیم سازان برای غلبه بر موانع اقدام

برای پرداختن به این چالش‌ها، ابتکار عمل مؤسسه شتاب دهنده کارایی ساختمان با انرژی پایدار برای همه (SE4All) با استفاده از انواع روش‌ها- از جمله کارگاه‌های آموزشی- برای کمک به یادگیری رهبران شهری در مورد گزینه‌های سیاستی بالقوه و تفکر واقع بینانه در مورد پیاده سازی (اجرا) می‌باشد.

برخی از کارگاه‌های آموزشی برای جمع آوری ورودی‌های متنوع شرکت کنندگان به منظور تعیین سیاست‌هایی مهم تر و عملی تر، در شهرهای خود از ابزارهای بصری استفاده می‌کنند.

طیف گسترده ای از گزینه‌های سیاستی وجود دارد که می‌توانند به منظور بهبود کارایی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند، اما ممکن است برای طبقه بندی از این طریق مشکل باشد. گروه شتاب دهنده بهره وری ساختمان کمک می‌کند تا شرکت کنندگان استراتژی‌های مناسبی برای شهر خود از درون گزینه‌های موجود شناسایی کنند:

  • کدها و استانداردها: سیاست‌هایی که حداقل الزامات مورد نیاز برای ویژگی‌های طراحی مربوط به انرژی در ساختمان و یا اجزای آن‌ها را ایجاد می‌کند.
  • اهداف انرژی ساختمان: هماهنگی تصمیم سازان به سوی یک هدف مشترک، تشویق پاسخگویی و تحریک اقدامات به منظور بهبود عملکرد انرژی در عملیات ساخت و ساز.
  • اطلاعات عملکردی و گواهی نامه‌ها: داده‌ها، خطوط پایه، شفافیت، و گواهی نامه‌ها عملکرد ساختمان را نشان می‌دهند.
  • سرمایه گذاری و مشوق‌ها: اعتبار و یا سرمایه برای کمک‌های مالی و یا بهبود امور اقتصادی برای ارتقای بهره وری ساختمان.
  • رهبری دولت: برنامه‌هایی برای حمایت از کارآمدی دولت و نشان دادن عملکرد، از جمله بهبود ساختمان‌های عمومی و تهیه نوآورانه.
: شرکت کنندگان در یک کارگاه در کنگره جهانی ICLEI 2015 در سئول کره جنوبی که به وسیله ابزار بصری برای بحث با یکدیگر در مورد گزینه‌های سیاسی به منظور بهبود بهره وری ساختمان مشغول‌اند

: شرکت کنندگان در یک کارگاه در کنگره جهانی ICLEI 2015 در سئول کره جنوبی که به وسیله ابزار بصری برای بحث با یکدیگر در مورد گزینه‌های سیاسی به منظور بهبود بهره وری ساختمان مشغول‌اند

توضیح تصویر: شرکت کنندگان در یک کارگاه در کنگره جهانی ICLEI 2015 در سئول کره جنوبی که به وسیله ابزار بصری برای بحث با یکدیگر در مورد گزینه‌های سیاسی به منظور بهبود بهره وری ساختمان مشغول‌اند. عکس از ICLEI.

در حالی که وضعیت دانش فنی می‌تواند برای بهبود بهره وری ساختمان یک چالش باشد، عموماً موانع انسانی حتی بیشتر آشکار است. کارگاه‌های آموزشی می‌توانند با ذی نفعان مختلف در یک شهر برای توسعه همکاری توسط متخصصان کسب و کار و ساکنان گردهم صورت گیرد.

پیشرفت از طریق تجربیات برای کمک به بیان دیدگاه ذی نفعان نه تنها می‌تواند حمایت از اقدام بر راندمان منابع را تقویت کند، بلکه اجازه می‌دهد تصمیم سازان شهر از دانش محلی بهره برداری کنند و راه حل‌هایی را برای رفع نیازهای منحصر به فرد جامعه خود شناسایی کنند.

تعامل و همکاری به تنهایی موفقیت را تضمین نمی‌کنند، اما یک کارگاه ساخت یافته می‌تواند به ایجاد حرکت برای اقدامات فوری و یا در بلند مدت کمک کند.

یک کارگاه آموزشی نمونه در سطح جهانی

در یک کارگاه آموزشی با میزبانی همکاران به منظور تسریع در اوایل این ماه در کنگره جهانی ICLEI 2015 در سئول، شرکت کنندگان در مورد یک ابزار کارگاهی که می‌تواند به منظور توسعه راه حل‌های محلی مناسب برای بهره وری ساختمان در هر شهری اعمال شود، دانش کسب می‌کنند.

حدود 50 شرکت کننده در کنگره جهانی- دولت‌های محلی، شغل‌های گوناگون، و سازمان‌های غیردولتی- از سراسر جهان دیدگاه‌های خود را در هر یک از این گزینه‌های سیاستی ارائه دادند.

از شرکت کنندگان خواسته شد تا پنج سیاست را از نظر اهمیت و دشواری اجرا، با توجه به زمینه شهرهای مختلف خود رتبه بندی کنند.

به طور میانگین، توافقی وجود داشت که حاکی از آن بود که همه سیاست‌ها بسیار مهم یا به شدت مهم‌اند. با این حال، در حالی که برخی از سیاست‌ها- مانند رهبری دولت- نسبتاً برای پیاده سازی آسان در نظر گرفته شده‌اند، مابقی- مانند استانداردها و کدها- با اینکه مهم تر شناخته شدند، اما برای اجرا نیز سخت تر هستند.

نتیجه این گفتگوها، یک تصویر واقع بینانه از اولویت‌های سیاستی گروه و یک نقشه راه برای اقدامات بود- از آن‌هایی که می‌توانند به طور مؤثر در کوتاه مدت اجرا شوند گرفته، تا آن‌هایی که در دراز مدت ضروری هستند اجرا شوند.

: نتیجه این کارگاه در کنگره جهانی سال 2015، به صورت نمودار نشان می‌دهد که ذی نفعان چگونه گزینه‌های مختلف سیاستی را از نظر اهمیت و دشواری اجرا ارزیابی کرده‌اند.

: نتیجه این کارگاه در کنگره جهانی سال 2015، به صورت نمودار نشان می‌دهد که ذی نفعان چگونه گزینه‌های مختلف سیاستی را از نظر اهمیت و دشواری اجرا ارزیابی کرده‌اند.

توضیح تصویر: نتیجه این کارگاه در کنگره جهانی سال 2015، به صورت نمودار نشان می‌دهد که ذی نفعان چگونه گزینه‌های مختلف سیاستی را از نظر اهمیت و دشواری اجرا ارزیابی کرده‌اند. ترسیم شده توسط Eric Mackres.

در حالی که این نتایج تنها یک مفهوم وسیع از اولویت‌های این گروه جهانی خاص را به ما ارائه می‌دهد، نه یک بینش برای هر شهر خاص، کارگاه کنگره جهانی نشان داد که چگونه این تجربه می‌تواند برای شناسایی اقدامات محلی مناسب برای کار با ذی نفعان در هر شهری به کار گرفته شود.

اقدامات مختلف ممکن است در شهرهای مختلف اولویت بندی شوند، اما بدون در نظر گرفتن موقعیت هایی که این چهارچوب اعمال می‌شود، این تجربه می‌تواند یک نقشه راه برای اقدامات فراهم کند.

علاوه بر این، ادامه مسیر از طریق این تجربه می‌تواند به شناسایی قابلیت‌ها، روشن کردن منافع، ایجاد یک چشم انداز مشترک، و ایجاد مشارکت کمک کند.

در حالی که پیگیری تعامل و هماهنگی‌های لازم برای دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری ضروری هستند، روند اولویت بندی می‌تواند به عنوان اولین گام مهم به سوی ساختمان‌های کارآمدتر و شهرهای پاک تر انتخاب شود.