ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر تهران

مهندسین گرامی میدونید که طرح های تفضیلی بسیار مهم اند و حالا ضوابط اونا هم که مهم تر هستند 

پس بهتون پیشنهاد میکنم این مقاله رو بخونیدلبخند

دریافت