پیشنهادی برای کاهش آلودگی هوا

متاسفانه در کشور ما به الودگی هوا خیلی اهمیت داده نمی شود در صورتی که مساله بسیار مهمی است.

یکی استفاده از خودروهای الکتریکی٬ خورشیدی و حتی مکانیکی مثل دوچرخه مثلا با نیروی فیزیکی و پدال پایی کار کنند که دارای اتاقک باشند و برای چند نفر قابل استفاده باشند تا در مسیر های کوتاه شهری استفاده شوند می توان پیشنهاد طراحی و تولید آنرا برای سازندگان داخلی یا خارجی فرستاد و نیز چراغهای راهنمایی را ۴ زمانه کرد و قبل از اینکه چراغ سبز شود مثلا به رنگ ابی در اید تا راننده، خودرو خود را پشت چراغ قرمز خاموش کند و با ابی شدن چراغ ماشین را روشن نماید و با سبز شدن چراغ شروع به حرکت نماید.

شکوه یغمایی فر – دانشجوی ارشد مدیریت شهری