هزینه واقعی ترافیک در ایالات متحده

ما همواره به نحوه کاهش ترافیک با ارتقای فن آوری راه ها واستفاده از دوچرخه نگاهی انداخته ایم و پنچ شهری را که بهترین شیوه های کنترل ترافیک را دارا هستند ( و چهار شهری که شدیدا به چنین سیاستی احتیاج دارند) را معرفی نموده ایم.

بنابراین زمانی که این اینفوگراف به دست ما رسید سریعا اقدام به انتشار آن کردیم. این اینفوگراف علاوه برنمایش دلایل ایجاد ترافیک آن را به صورتی بیان می کند که برای همگان قابل درک باشد: به صورت پول نقد. یک راننده معمولی در آمریکا مبلغی برابر با هفتصد و سیزده دلار یا درآمد یک هفته خود را برای مقابله با اثرات ترافیک هزینه می کند. به پیشنهاد های این اینفوگراف توجه کنید و راه دیگری را انتخاب نمایید. یا به نظر من هر زمان که می توانید از شیوه دیگری از حمل و نقل استفاده کنید.