بازم سلام 

گفتم بالاخره یه روزی مقاله انگلیسی مینویسید دیگه منم پیش دستی کردم و روش نگارش رو گزاشتم تا حالشو ببرید

دریافت