پاشیدن رنگ در هوا توسط دستگاه پرنده

به نظر می‌رسد این اثر می‌تواند اولین کار ثبت شده در حوزه دیوارنویسی‌های عمومی هوایی باشد. این وسیله پرنده چهار پره ای به گونه ای ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد که بتواند یک قوطی اسپری رنگی را با خود حمل کند و به سوی مکان‌های مورد نظری که پتانسیل نقاشی و تغییر منظر را دارند، فرستاده شود

با هدف قراردادن آگهی غول پیکر کالوین کلین در مرکز شهر نیویورک، این وسیله بدون سرنشین، اقدام به پاشیدن رنگ قرمز بر روی عکس یک مدل به نام کندال جنر نمود. این وسیله که توانایی پرواز و معلق ماندن در ارتفاع بالا و اطراف منطقه مورد نظر را خیلی سریع تر از توانایی انسان دارد (همچنین با قابلیت دور شدن راحت تر)، کار خود را در کمتر از یک دقیقه تمام کرد.نقاشی‌های دیواری با کمک ربات‌ها و هنرهای خیابانی ایجاد شده توسط برنامه‌های کامپیوتری چیز جدیدی نیستند، اما استفاده و نگه داشتن آن‌ها در آسمان می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.

هنرمندی که این اختراع را انجام داده، کاستا نام دارد و مدت‌هاست که در حال آزمایش این پرنده‌های حاوی قوطی رنگ در محیط‌های داخلی تحت کنترل می‌باشد

هنرمندی که این اختراع را انجام داده، کاستا نام دارد و مدت‌هاست که در حال آزمایش این پرنده‌های حاوی قوطی رنگ در محیط‌های داخلی تحت کنترل می‌باشد، اما می‌خواهد پتانسیل کار خود را برای دستیابی به مناطق غیرقابل دسترس انسان نشان دهد.

هدف او بیشتر مفهوم و کیفیت اثر هنری است

هدف او بیشتر مفهوم و کیفیت اثر هنری است، نه اینکه فقط بخواهد کاری را تمام کند؛ این نمونه خاص از دیوارنویسی، کار سختی است ولی از همه دشوارتر، نگهداشتن دستگاه به طور ثابت در آسمان می‌باشد که احتیاج به دقت بالایی دارد- در غیر این صورت، ایجاد برچسب با هرنوع دقتی در این روش، عملآ غیرممکن است.

با این حال، پیامدهای انجام این کار، چیزی بیش از این آزمایش است: “احترام به حریم خصوصی افراد، حفظ ایمنی و رفع نگرانی‌های قانونی درباره این فناوری، این احساس را به وجود می‌آورد که می‌توان اقداماتی را انجام داد که اکثر مردم از آن‌ها راضی باشند و هم قانونی و هم قابل قبول باشند. ابتکارات نقاشی و دیوارنویسی کاتسو ممکن است خیلی به نظر فوق العاده نرسند ولی نمایانگر توان بالقوه دستگاه‌های پرنده و قابل کنترل از راه دور برای انجام کارهای هنری برای همیشه است”.