اگر مطالب قبلی مارو خونده باشید یه مجموعه تیتری شبیه این داشتیم "چگونه یک مقاله علمی بنویسیم"

که خود این سه تا قسمت داشت 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

ولی این با اونا فرق میکنه این ضوابطی هستش که باید رعایت کنید مثل فاصله ها و فونت واز این جور چیز ها امید وارم استفده کنید

دریافت