جهاد دانشگاهی علم و فرهنگ برگزار می نماید:

ثبت نام اسکیس مقدماتی، پیشرفته و کنکور ازایده تاطراحی باتعداد محدود هنرجو(ثبت نام حضوری و تلفنی) دوره های کنکورارشد و نرم افزار: @archtarh_sketch ثبت نام اینترنتی همایش ارشد: https://goo.gl/nC187h

تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۹۸۶۳۱۵ ۰۲۱۸۸۳۶۵۲۴۰ ۰۹۳۷۵۲۴۲۹۷۶