دومین برنامه آشنایی با مفاهیم بازآفرینی شهری با موضوع “محله، بازآفرینی محله و مسکن” فردا از شبکه آموزش پخش می شود.

شبکه آموزش

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این برنامه، مسعود تارنتاش، مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به تشریح تعریف محله و عوامل موثر در بازآفرینی محله و چگونگی تامین مسکن در بافت های ناکارآمد شهری می پردازد.

برنامه مشاور فردا، سه شنبه مورخ ۲۷/۶/۹۷ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۵ از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

گفتنی است، برنامه هفتگی مشاور، هر سه شنبه، با موضوع آشنایی با مفاهیم بازآفرینی شهری پخش می شود که فردا، دومین برنامه از این سری، روی آنتن می رود.