مهندسی شهرسازی |I.R.U

وبلاگ مرجع شهرسازی

۵ مطلب با موضوع «ضوابط شهرسازی» ثبت شده است

تاثیر بلندمرتبه سازی بر میزان جرایم شهری

تاثیر بلندمرتبه سازی بر میزان جرایم شهری

موافقین ۰ مخالفین ۰
امیر حسین حسنلی

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر تهران

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر تهران

موافقین ۰ مخالفین ۰
امیر حسین حسنلی

ضوابط طراحی کف

ﭘﻴﺎده روﻫﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑـﺎزی  ﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن دﺳﺘﻪ از خیابانﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨد شد که...

ادامشو بیا اینجا بخون

دریافت

موافقین ۰ مخالفین ۰
امیر حسین حسنلی

ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری

براساس بند ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی واقع در محدوده شهری ضوابط ذیل تصویب می گردد:

موافقین ۰ مخالفین ۰
امیر حسین حسنلی

ضوابط طراحی پیاده رو ها

ببین چی آوردم واستون ضوابط طراحی پیاده رو ها پیدانمیکنید دیگه ها 

نه پیدا میکنید شوخی کردم

ولی این بهتره :)


دریافت
حجم: 2.27 مگابایت

 

موافقین ۰ مخالفین ۰
امیر حسین حسنلی