یه مطلب آوردم انگلیسی یعنی خدا نظریه داده واسه سال 2030 

دریافت
حجم: 367 کیلوبایت