همینه 

فضای سبز در آینده ی دور همین شکلیه 

وبه جز این هم به ندرت میشه پارک مثل الان پیدا کرد البته به شرطی که آبی بمونه...