کتاب آموزش آموزش spss دکتر کلانتر 

spss هم از نرم افزار های مهم شهرسازی محسوب میشه با این کتاب تمومه 

همه چی حلهخنده

دریافت
حجم: 7.13 مگابایت